Aanmelding open fonds voor gemene rekening

Een fonds voor gemene rekening is een overeenkomst tussen meestal een beheerder van het fonds, een bewaarder van het fonds en participanten in het fonds. De participanten brengen geld of vermogen in het fonds om dat samen te beleggen. Met die inleg kopen ze een deel van het fonds, een participatie. Voor elke participatie krijgt […]

Lees meer

Verzoek Teruggaaf energiebelasting (EB) kerken en instellingen

U kunt met dit formulier teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting die u heeft betaald voor aardgas en elektriciteit gebruikt in onroerende zaken die in hoofdzaak worden gebruikt door religieuze instellingen en bepaalde sociale, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen of instellingen voor het algemeen nut. Invulinstructie U kunt dit formulier op uw computer invullen. […]

Lees meer

Aanvraag voorlopige aanslag erfbelasting bij overlijden in 2017

Met dit formulier kunt u een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen, als u aangifte erfbelasting moet doen voor iemand die is overleden in 2017. Let op! Als u een brief hebt gekregen met een verzoek om aangifte erfbelasting te doen, moet u altijd aangifte doen. Ook als u een voorlopige aanslag aanvraagt. Invulinstructie U kunt dit […]

Lees meer

Aanvraag uitstel aangifte erfbelasting bij overlijden in 2017

Met dit formulier vraagt u uitstel aan voor de aangifte erfbelasting bij een overlijden in 2017. Invulinstructie U kunt dit formulier op uw computer invullen. Hiervoor hebt u Adobe Reader 9.0 of hoger nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen. Retouradres Stuur het ingevulde formulier naar: Belastingdienst Erfbelasting Postbus 2537 6401 DA […]

Lees meer

Digitale aangifte erfbelasting 2017

Met dit onlineformulier doet u aangifte erfbelasting voor een overlijden in 2017. Wanneer kan ik dit formulier niet gebruiken? In enkele gevallen kunt u dit formulier niet gebruiken. Dat is zo als: er meer dan 50 erfgenamen zijn een ongeboren kind erfgenaam is Gebruik in dat geval de invulbare pdf van het papieren aangifteformulier erfbelasting. Of vraag […]

Lees meer

Aangifte erfbelasting 2017 (pdf)

Met dit formulier doet u aangifte erfbelasting voor een overlijden in 2017. Toelichting aangifte erfbelasting 2017 Digitale aangifte erfbelasting In plaats van uw aangifte indienen met deze invulbare pdf, kunt u ook gebruikmaken van de digitale aangifte erfbelasting 2017. Die heeft als voordeel dat u automatisch vragen overslaat die niet op uw situatie van toepassing zijn. […]

Lees meer

Opgaaf zonnepaneelhouders

Als u zonnepanelen hebt en stroom levert aan uw energieleverancier, bent u ondernemer voor de omzetbelasting (btw). Met dit formulier meldt u zich bij ons aan als ondernemer. Let op! Bent u al ondernemer voor de btw, maar plaatste u de zonnepanelen op een pand dat privébezit is? Ook dan meldt u zich aan met […]

Lees meer

Opgaaf vermogen en schenkingen 2016 voormalige ANBI’s

Was uw instelling eerder aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI)? En is deze aanwijzing na 1 januari 2013 beëindigd? Dan moet u vóór 1 september 2017 gegevens verstrekken over schenkingen en het vermogensverloop van uw instelling als: Het ANBI-vermogen van uw instelling op 1 januari 2016 meer dan € 25.000 bedroeg (bij beëindiging voor […]

Lees meer