Premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie calculator

Heeft u recht op premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie? Met deze calculator van de Rijksoverheid berekent u in maximaal zeven stappen de (op de situatie van de werknemer afgestemde) hoogte van deze financiële tegemoetkomingen voor de komende jaren. Weet u niet zeker of u recht heeft op een premiekorting, het LIV of loonkostensubsidie maak […]

Lees meer

Rekenmodule Waarde going concern

Als een bedrijf aan u is geschonken of nagelaten, betaalt u daarover schenk- of erfbelasting. Voor alle bedrijven in de agrarische sector met een hoge intrinsieke waarde en een laag rendement, is de waarde going concern (voortzettingswaarde) de basis waarop de belasting wordt berekend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij agrarische bedrijven met veel […]

Lees meer

Loonbelastingtabellen 2017

Als u nog handmatig de loonadministratie verwerkt, gebruikt u de loonbelastingtabellen. Vanaf 1 januari 2017 kunt u hiervoor de rekenhulp Loonbelastingtabellen gebruiken.

Lees meer

Wat is mijn toetsingsinkomen?

Als u een toeslag aanvraagt, moet u het inkomen weten van uzelf en uw eventuele partner. Voor de huurtoeslag moet u ook het inkomen weten van een huisgenoot. Dit berekent u met deze rekenhulp. Hoe werkt de rekenhulp? Beantwoord de vragen. Begrijpt u een vraag niet, klik dan op het vraagteken voor een toelichting. Als […]

Lees meer

Lijfrentepremie 2016

Hebt u in 2016 premies betaald of stortingen gedaan voor een lijfrente? Bereken dan nu uw jaarruimte met de rekenhulp Lijfrentepremie 2016. Met de rekenhulp Lijfrentepremie 2016 berekent u naast uw jaarruimte ook uw reserveringsruimte. Dat is het niet-benutte deel van uw jaarruimtes uit 2009 tot en met 2015. Na de berekening weet u hoeveel […]

Lees meer

Subsidie werknemers

Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.

Lees meer

Werkruimte in de woning

Gebruikt u een werkruimte in uw woning? In een zeer beperkt aantal gevallen komt u in aanmerking voor kostenaftrek. Meestal kunt u de kosten van de werkruimte niet aftrekken. Wilt u weten of de (inrichtings)kosten aftrekbaar zijn? Gebruik dan het hulpmiddel werkruimte in de woning. Voor wie is dit hulpmiddel? Dit hulpmiddel is bedoeld voor […]

Lees meer

Beslagvrije voet

Met deze rekenhulp berekent u uw beslagvrije voet. Wij moeten rekening houden met uw beslagvrije voet als wij: beslag leggen op uw loon of uitkering uw toeslagen of voorlopige aanslag verrekenen geld van uw rekening halen Blijkt uit de rekenhulp dat wij mogelijk geen rekening hebben gehouden met uw beslagvrije voet? Stuur ons dan het […]

Lees meer

Eigenwoningschuld

Op 1 januari 2013 zijn de regels voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld (hypotheekrenteaftrek) veranderd. U mag voor nieuwe leningen alleen rente aftrekken als u de lening maandelijks aflost. Had u op of voor 31 december 2012 een bestaande eigenwoningschuld? Dan hoeft u dit bedrag niet verplicht af te lossen om renteaftrek te krijgen. Hebt […]

Lees meer

Bijleenregeling

In dit onderdeel vindt u de rekenhulp Bijleenregeling. Als u gegevens invult over uw eigen situatie, kunt u inzicht krijgen in de eventuele fiscale gevolgen hiervan. Bij de hand houden: Om de rekenhulp in te vullen hebt u de gegevens nodig van: de aankoop van de woning, zoals de afrekening van de notaris de taxatie […]

Lees meer