Keuze plaats van dienst digitale diensten

Levert u als ondernemer digitale diensten (e-commerce diensten, telecommunicatiediensten en omroepdiensten) aan consumenten in andere EU-landen? En is volgens de nieuwe regels Nederland vanaf 1 januari 2019 de plaats van dienst? Met dit formulier laat u aan ons weten dat u vanaf die datum toch btw wilt aangeven en afdragen in de EU-landen van uw consumenten.

Lees meer

Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2018

Als u een werknemer uit het buitenland aanneemt, dan mag u hem de extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland vergoeden. U kunt de werkelijk gemaakte kosten vergoeden, maar u kunt ook gebruikmaken van de 30%-regeling als de werknemer daarvoor in aanmerking komt. Met dit formulier kunt u ons vragen om de 30%-regeling in […]

Lees meer

Melding Loonheffingen Uitzenden

Dit formulier is bestemd voor werkgevers die werknemers ter beschikking stellen aan een derde, waarbij het gezag door die derde wordt uitgeoefend. Het beschikbaar stellen van werknemers aan derden betekent mogelijk dat u zich moet aansluiten bij de sector Uitzendbedrijven. Om te kunnen bepalen of dit het geval is, hebben wij een aantal gegevens van […]

Lees meer

Aanmelding open fonds voor gemene rekening

Een fonds voor gemene rekening is een overeenkomst tussen meestal een beheerder van het fonds, een bewaarder van het fonds en participanten in het fonds. De participanten brengen geld of vermogen in het fonds om dat samen te beleggen. Met die inleg kopen ze een deel van het fonds, een participatie. Voor elke participatie krijgt […]

Lees meer

Verzoek Teruggaaf energiebelasting (EB) kerken en instellingen

U kunt met dit formulier teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting die u heeft betaald voor aardgas en elektriciteit gebruikt in onroerende zaken die in hoofdzaak worden gebruikt door religieuze instellingen en bepaalde sociale, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen of instellingen voor het algemeen nut. Invulinstructie U kunt dit formulier op uw computer invullen. […]

Lees meer

Aanvraag voorlopige aanslag erfbelasting

Met dit formulier kunt u een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen, als u aangifte erfbelasting moet doen. Let op! Als u een brief hebt gekregen met een verzoek om aangifte erfbelasting te doen, moet u altijd aangifte doen. Ook als u een voorlopige aanslag aanvraagt. Invulinstructie U kunt dit formulier op uw computer invullen. Hiervoor hebt […]

Lees meer

Aanvraag uitstel aangifte erfbelasting

Met dit formulier vraagt u uitstel aan voor de aangifte erfbelasting. Invulinstructie U kunt dit formulier op uw computer invullen. Hiervoor hebt u Adobe Reader 9.0 of hoger nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen. Retouradres Stuur het ingevulde formulier naar: Belastingdienst Erfbelasting Postbus 2537 6401 DA Heerlen Problemen met invullen? U […]

Lees meer

Digitale aangifte erfbelasting 2017

Met dit onlineformulier doet u aangifte erfbelasting voor een overlijden in 2017. Wanneer kan ik dit formulier niet gebruiken? In enkele gevallen kunt u dit formulier niet gebruiken. Dat is zo als: er meer dan 50 erfgenamen zijn een ongeboren kind erfgenaam is Gebruik in dat geval de invulbare pdf van het papieren aangifteformulier erfbelasting. Of vraag […]

Lees meer