Wegwijs in verlofregelingen

Werkgevers en werknemers raken regelmatig de weg kwijt in het woud aan bijzondere verlofregelingen. Hoe zit het met bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings- en kraamverlof? Bestaat recht op verlof voor verzorging van een naaste bij ziekte? En als het de buurvrouw betreft? Kan de werkgever het verlof weigeren? Gelden er voorwaarden? Op http://www.verlofregelaar.nl vindt u antwoorden op […]

Lees meer

Salarisverwerking: afkortingen

Afkortingenlijst AKW Algemene kinderbijslagwet Anw Algemene nabestaandenwet AOW Algemene ouderdomswet Awf Algemeen werkloosheidsfonds Bv Besloten vennootschap BW Burgerlijk Wetboek Cao Collectieve arbeidsovereenkomst EU/EER Europese Unie/Europese Economische Ruimte EVC Erkenning verworven competenties IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOW Wet inkomensvoorziening oudere werklozen IVA […]

Lees meer

Woordenlijst salarisverwerking

Verklarende woordenlijst Aangifte loonheffingen De opgaaf die u aan de belastingdienst moet doen van de collectieve gegevens en de werknemersgegevens die van belang zijn voor de te betalen loonheffingen. Aangiftetermijn De termijn waarbinnen u aangifte loonheffingen moet doen. Aangiftetijdvak De periode waarover u aangifte moet doen. Aangifteverzuim U doet geen, onjuist, onvolledig of niet op […]

Lees meer